Výsledky vyhledávání | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/by-authority/946807/rss Vyhledávání podle autority: [KLS] = katalog duchovenstva Katalog arcidiecéze olomoucké podle stavu k 15. 4. 1974 Catalogus venerabilis cleri saecularis et regularis dioeceseos Bohemo - Budvicensis pro anno Domini 1905