Skip to main content
Zobrazené záznamy 1 - 20 z celkom 1 030.
Typ dokumentu Signatúra Autor Názov Časť Rok Počet zväzkov
SE
II3434/1998/4 separát
Kozinová, Markéta
Officium svaté Ludmily v českých středověkých rukopisech / Markéta Kozinová
1998
1
Len prezenčne
SE
II3434/1998/1 separát
Kozina, Jiří
Svatováclavské mešní officium u tepelských premonstrátů v pozdním středověku / Jiří Kozina
1998
1
Len prezenčne
SE
II3434/98/2 separát
Tesař, Stanislav
Kolekce liturgických knih Arnošta z Pardubic /geneze, výzdoba, repertoár a historický kontext/ : interdisciplinární kolokvium, Praha 20. - 22. listopadu 1997 / Stanislav Tesař
1998
1
Len prezenčne
SE
II3434/99/2 separát
Slavický, Tomáš
Litaniae de Sancto Joanne Nepomuceno a jejich nejstarší českojazyčná zhudebnění / Tomáš Slavický
1999
1
Len prezenčne
SE
I146/1972/2 sep.
Křivský, Pavel, 1912-1989
Dopisy Johanna Bernoulliho Stanislavu Vydrovi / Pavel Křivský
1972
1
Len prezenčne
SE
I325/1968 separát
Vacková, Jarmila
Podoba a příčiny anachronismu / Jarmila Vacková
1968
1
Len prezenčne
SE
I325/1984 separát
Šmahel, František
Od středověku k novověku: modi legendi et vivendi / František Šmahel
1984
1
Len prezenčne
SE
II343/1975/1 separát
Sehnal, Jiří
Písně Adama Michny z Otradovic (1600 - 1676) / Jiří Sehnal
1975
1
Len prezenčne
SE
II3434/2003 separát
Jonášová, Milada
"Ihre Vesicherung beruhigt mich, sie kommt von einem Kenner : k biografii Jan Křtitele Kuchaře / Milada Jonášová
2003
1
Len prezenčne
AN
II3434/2005/3-4 separát
Jonášová, Milada
Neznámý pražský opis partitury Dona Giovanniho ve sbírce hudebnin premonstrátského kláštera na Strahově / Milada Jonášová
2005
0
SE
II2786/2000/4 separát
Hrdina, Ignác Antonín OPraem, 1953-
Soud nad církevním soudcem / [Ignác Antonín Hrdina]
2000
1
Len prezenčne
SE
II2786/2009/9 separát
Hrdina, Ignác Antonín OPraem, 1953-
Styčné body církevního (kanonického) a světského práva / Antonín Hrdina
2009
1
Len prezenčne
SE
II2786/2006/6 separát\Y
Hrdina, Ignác Antonín OPraem, 1953-
Obecné a zvláštní v pojetí Ústavního soudu (Nad sdělením ÚS č. 13/2006 sb.) / Ignác A. Hrdina, Jan Kavka
2006
1
Len prezenčne
SE
II2786/2007/8 separát
Hrdina, Ignác Antonín OPraem, 1953-
Pracovněprávní poměry duchovních a zákoník práce / Ignác Antonín Hrdina
2007
1
Len prezenčne
AN
KA IV 130 separát
Schütznerová, Věnceslava, 1925-
Mladoproterozoická intruzíva starosedelského komplexu v okolí Ždákova u Starého Sedla (sřední Povltaví) / Věnceslava Schütznerová-Havelková
1968
0
AN
NB V 68 separát
Kuthan, Jiří, 1945-
Zvíkovský purkrabí Hirzo : příspěvek k dějinám kolonizace jižních Čech / Jiří Kuthan
1971
0
KN
II18267/2
Komenský, Jan Amos, 1592-1670
Dílo Jana Amose Komenského 2 = Johannis Amos Comenii Opera omnia 2 : Retuňk proti Antikristu a svodům jeho : Haggaeus redivivus
1971
1
Len prezenčne
KN
II18267/1
Komenský, Jan Amos, 1592-1670
Dílo Jana Amose Komenského 1 = Johannis Amos Comenii Opera omnia 1 : Epistula ad Montanum : Problemata miscellanea
1969
1
Len prezenčne
KN
II18267/4
Komenský, Jan Amos, 1592-1670
Dílo Jana Amose Komenského 4 = Johannis Amos Comenii Opera omnia 4 : Zpráva a naučení o kazatelství : O poezi české : Dionysii Catonis Disticha moralia : Přídavek Diostichů : Žalmy : Žehnání kněze Jana Cyrilla : Písnička ku pohřbu Pavla Fabricia : Veršované modlitby z přídavků Praxis pietatis : Písně a kratší básnická skládání : De metris Bohemicis adnotatiuncula - parafráze IV. eklogy Vergiliovy : Carmina per occasionem scripta - básně příležitostné
1983
1
Len prezenčne
KN
II18267/3
Komenský, Jan Amos, 1592-1670
Dílo Jana Amose Komenského 3 = Johannis Amos Comenii Opera omnia 3 : Truchlivý : Listové do nebe : Přemyšlování o dokonalosti křesťanské : Nedobytelný hrad : Labyrint světa a ráj srdce : Přes boží : O sirobě : Centrum securitatis. Renuntiatio mundi : Bazuine des genaden jaar : Kšaft umírající matky, jednoty bratrské
1978
1
Len prezenčne

Akcia

RSS

Ďalšie možnosti vyhľadávania

Spresnenie

[Loading...]