Výsledky vyhledávání | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/by-authority/946580/rss?s=-9514&sd=ASC&page=1 Vyhledávání podle autority: Nakladatelé/vydavatelé = Academia Listy filologické : Martiniana : Martínek, Jan Václav Novotný (1869-1932) : Hoffmannová, Jaroslava 1942- Akademický atlas českých dějin / Semotanová, Eva Pravidla českého pravopisu Československý časopis historický roč. 24, 1976, č. 3 Československý časopis historický roč. 27, 1979, č. 5 Československý časopis historický roč. 21, 1973, č. 4 Československý časopis historický roč. 22, 1974, č. 3 Český lid : Results of recent crustal movements studies / Vyskočil, Pavel Jidiš pro radost Rosten, Leo, 1908-1997 Jak se bude jmenovat? / Knappová, Miloslava Knihtisk a kniha v českých zemích od husitství do Bílé hory : sborník prací k 500. výročí českého knihtisku0 Polišenský, Josef, 1915-2001 Peníze v moderních českých dějinách / Vondra, Roman Hebrew printing in Bohemia and Moravia / Sixtová, Olga Hebrejský knihtisk v Čechách a na Moravě / Umělecké památky Prahy : Vlček, Pavel, 1948- Umělecké památky Prahy : Vlček, Pavel, 1948- Umělecké památky Prahy : Vlček, Pavel, 1948-