Výsledky vyhledávání | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/by-authority/946580/rss?s=-26&sd=DESC&page=1 Vyhledávání podle autority: Nakladatelé/vydavatelé = Academia Člověk bez osudu Kertész, Imre Proč máme rádi sex? : Diamond, Jared Internace : věznění a izolace českých biskupů římskokatolické církve v době komunistické totality Kolouch, František, 1969- Vita Anskarii Rimbert, z Brém-Hamburku, svatý, asi 830-888 Od práce k zábavě : volný čas v české kultuře 19. století : sborník příspěvků ze 40. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století : Plzeň, 20.-22. února 2020 Od práce k zábavě (sympozium) (2020 : Plzeň, Česko) Hrad a katedrála v moderní Praze : touha po posvátnu ve věku skepse Berglund, Bruce R. Prezident lidskosti : životní příběh Emila Háchy Machálek, Vít, 1969- Osudné vynálezy lidstva : obtížná cesta k fragmentárnímu státu a osvícenému právu Havlíček, Karel, 1950- Sebrané spisy. V, Šlépěje československé, aneb, Demlovo putování Deml, Jakub, 1878-1961 Ze zámoří do Čech : čokoláda, čaj a káva v raném novověku Černý, Karel, 1974- Estébáckou Prahou : průvodce po pražských sídlech Státní bezpečnosti Tomek, Prokop, 1965- Malostranský graduál a jeho donátoři : renesanční iluminovaný rukopis jako nástroj měšťanské reprezentace Doktorová, Jana, 1991- Demofoonte come soggetto per il dramma per musica : Johann Adolf Hasse ed altri compositori del settecento Paralelní existence : rukopisy a tisky v českých zemích raného novověku Hradilová, Marta Víra a nevíra ve stínu továrních komínů : náboženský život průmyslového dělnictva v českých zemích (1918-1938) Jemelka, Martin, 1979- Diplomatem v půlnoční zemi : zástupci Habsburků ve Švédském království mezi lety 1650 a 1730 Bakeš, Martin, 1990- Hranice v krajinách Základní pojmy dějin umění : problém vývoje stylu v novověkém umění Wölfflin, Heinrich, 1864-1945 Jehuda Leva ben Beṣalʾel - Maharal : obrana uzavřeného světa v židovském myšlení raného novověku Sládek, Pavel, 1976- Zrození lidu v české kultuře 19. století : sborník příspěvků z 39. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století : Plzeň, 28. února - 2. března 2019 Zrození lidu v české kultuře 19. století (sympozium) (2019 : Plzeň, Česko)