Výsledky vyhledávání | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/by-authority/946580/rss?page=1 Vyhledávání podle autority: Nakladatelé/vydavatelé = Academia Officium svaté Ludmily v českých středověkých rukopisech / Kozinová, Markéta Svatováclavské mešní officium u tepelských premonstrátů v pozdním středověku / Kozina, Jiří Kolekce liturgických knih Arnošta z Pardubic /geneze, výzdoba, repertoár a historický kontext/ : Tesař, Stanislav Litaniae de Sancto Joanne Nepomuceno a jejich nejstarší českojazyčná zhudebnění / Slavický, Tomáš Dopisy Johanna Bernoulliho Stanislavu Vydrovi / Křivský, Pavel, 1912-1989 Podoba a příčiny anachronismu / Vacková, Jarmila Od středověku k novověku: modi legendi et vivendi / Šmahel, František Písně Adama Michny z Otradovic (1600 - 1676) / Sehnal, Jiří "Ihre Vesicherung beruhigt mich, sie kommt von einem Kenner : Jonášová, Milada Neznámý pražský opis partitury Dona Giovanniho ve sbírce hudebnin premonstrátského kláštera na Strahově / Jonášová, Milada Soud nad církevním soudcem / Hrdina, Ignác Antonín OPraem, 1953- Styčné body církevního (kanonického) a světského práva / Hrdina, Ignác Antonín OPraem, 1953- Obecné a zvláštní v pojetí Ústavního soudu (Nad sdělením ÚS č. 13/2006 sb.) / Hrdina, Ignác Antonín OPraem, 1953- Pracovněprávní poměry duchovních a zákoník práce / Hrdina, Ignác Antonín OPraem, 1953- Mladoproterozoická intruzíva starosedelského komplexu v okolí Ždákova u Starého Sedla (sřední Povltaví) / Schütznerová, Věnceslava, 1925- Zvíkovský purkrabí Hirzo : příspěvek k dějinám kolonizace jižních Čech Kuthan, Jiří, 1945- Dílo Jana Amose Komenského 2 = Komenský, Jan Amos, 1592-1670 Dílo Jana Amose Komenského 1 = Komenský, Jan Amos, 1592-1670 Dílo Jana Amose Komenského 4 = Komenský, Jan Amos, 1592-1670 Dílo Jana Amose Komenského 3 = Komenský, Jan Amos, 1592-1670