Výsledky vyhledávání | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/by-authority/941532/rss Vyhledávání podle autority: Osobní jména = Dvorský, Antonín Worte der Hochverehrung zum ... Namesfeste ... Karl Chotek, Grafen von Chotkov ... im Jahre 1835 / Dvorský, Antonín Citové ... při ... dosednutí na arcibiskupskou stolici pražskou ... Aloisia Josefa Krakovského hraběte z Kolovrat .. / Dvorský, Antonín Citové ... při slavnosti dosednutí na arc. stolici pražskou ... Aloisia Josefa Krakovského hraběte z Kolovrat .. / Dvorský, Antonín Vroucí plesání měst pražských, když ... Karlovi Chotkovi ... veliký kříž řádu Leopoldova ... uděliti ráčil / Dvorský, Antonín Freudige Gefühle ... bei der ... Übernahme des Oberhirten-Amtes ... Herrn Andreas Aloys Grafen Skarbek-Anckwič .. / Dvorský, Antonín Citové vděčných srdcí při slavném ... posvěcení za biskupa Satalského ... Františka W. Tippmanna / Dvorský, Antonín Das Vergissmeinnicht ins Kränzchen gewunden. Goldene Sprüche und Lehren zur Bildung des Herzens .. / Dvorský, Antonín