Výsledky vyhledávání | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/by-authority/1188510/rss Vyhledávání podle autority: Nakladatelé/vydavatelé = Josefa wdowa Fetterlowá, wedenjm a nákladem W. Špinky Popsánj kr. hlawnjho města Prahy pro cizince i domácj Zap, Karel Vladislav, 1812-1871