Výsledky vyhledávání | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/by-authority/1186195/rss?pageSize=100 Vyhledávání podle autority: Edice = Spisův poctěných jubilejní cenou Král. české společnosti nauk v Praze č. 2 O theorii forem bilinearných Weyr, Eduard, 1852-1903