Výsledky vyhledávání | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/by-authority/1186176/rss Vyhledávání podle autority: Osobní jména = Weyr, Eduard, 1852-1903 O jisté nespojité funkci Weyr, Eduard, 1852-1903 Počet differenciálný Weyr, Eduard, 1852-1903 Poznámka o zborcených plochách druhého stupně Weyr, Eduard, 1852-1903 O problemu homografie Weyr, Eduard, 1852-1903 O theorii forem bilinearných Weyr, Eduard, 1852-1903 Strojení oskulačních kuželoseček k čarám vytvořeným křivými projektivnými řadami a svazky Weyr, Eduard, 1852-1903 O theorii ploch Weyr, Eduard, 1852-1903