Výsledky vyhledávání | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/by-authority/1180472/rss?ticketId=-8 Vyhledávání podle autority: Nakladatelé/vydavatelé = Město Šumperk Šumperkem :