Search results | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/by-authority/1170212/rss?s=0&sd=DESC&page=1&lang=EN Search by authority: Personal names = Abazid, Daniel, 1974- Vítejte na Táborsku /