Search results | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/by-authority/1169842/rss?s=-96&sd=ASC&page=1&ticketId=-7&lang=EN Search by authority: Topics = dřevěné stavby Církevní památky na Podkarpatské Rusi : Vavroušek, Bohumil, 1875-1939