Search results | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/by-authority/1169842/rss?s=-26&sd=DESC&page=1&ticketId=-7&lang=EN&pageSize=100 Search by authority: Topics = dřevěné stavby Církevní památky na Podkarpatské Rusi : Vavroušek, Bohumil, 1875-1939