Výsledky vyhledávání | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/by-authority/1162138/rss?s=-9474&sd=ASC&page=1 Vyhledávání podle autority: Nakladatelé/vydavatelé = vydáno v nakladatelství Filosofia, Filosofický ústav AV ČR v.v.i., Praha ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Třeboni Nejstarší městská kniha táborská z let 1432-1452 /