Výsledky vyhledávání | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/by-authority/1156866/rss Vyhledávání podle autority: Místa vydání = Místo není známé Augustinova řehole v proměnách času Tichý, Štěpán Jakub, O.Praem. Choix de textes / Du Bos, Charles, 1882-1939 Die Basilika St. Nikolaus : Cioffari, Gerardo, 1943- Stínové divadlo / Kordíková, Alena, 1956- Letní sochařský ateliér Orlík Picasso le sage et le fou / Bernadac, Marie-Laure, 1950- Estetické osvojování a významová výstavba uměleckého díla / Chvatík, Květoslav, 1930-2012 Psychomachia z Clermont / Świechowski, Zygmunt, 1920- K historickému atlasu Republiky československé / Roubík, František, 1890-1974 Bemerkungen zur Steinsubstanz auf der Wiprechtsburg bei Groitzsch, Kr. Borna / Küas, Herbert, 1900-1983 Metodologie dějin umění v konfrontaci s poznatky moderní psychologie / Stejskal, Karel, 1931-2014 Śródmieścia Warszawy dzieje starsze / Gieysztor, Aleksander Die Bekehrung des Böhmenherzogs Bořivoj und der Magnaten des Fürsten Ingo / Cibulka, Josef, 1886-1968 Steinbauten der Wiprechtsburg bei Groitzsch, Kreis Borna, seit dem Ende des 11. Jahrhunderts / Küas, Herbert, 1900-1983 Kościoły bazylikowe w miastach śląskich XIV wieku / Kutzner, Marian Uwagi o początkach Wiślicy / Tomaszewski, Andrzej Aux origines de la ville slave : Gieysztor, Aleksander Die Datierung des karolingischen Kölner Doms / Binding, Günther, 1936- La Porte de bronze de Gniezno et la "Chronique polonaise" de mâitre Vincent / Mossakowski, Stanisław, 1937- Ke stavební historii kláštera na Slovanech / Poche, Emanuel, 1903-1987