Výsledky vyhledávání | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/by-authority/1154389/rss?s=-9474&sd=ASC&page=1 Vyhledávání podle autority: Věcné téma = etnografové Dakotská kultura na rozcestí : Vojta Náprstek a jeho dakotská sbírka z roku 1856 = Dakota culture at the crossroads : Vojta Náprstek and his Dakota collection from 1856 Stingl Miloslav : Chroust, Adam