Výsledky vyhledávání | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/by-authority/1151994/rss Vyhledávání podle autority: Forma/žánr hesla = katalogy Vorromanische Kirchenbauten : A - J / Oswald, Friedrich La Dimora di Dio con gli uomini (Ap 21, 3) : Die Konzilsordines des Früh- und Hochmittelalters / Schlägler Gemäldekatalog : Pichler, Isfried Hermann, 1937- Poklad mincí z doby třicetileté války z Horních Rápotic = Coin hoard dating to the period of the Thirty Years War from Horní Rápotice Militký, Jiří, 1969- Příběhy biblických mincí Mašek, Michal, 1968- Uherské středověké dukáty ze sbírky Národního muzea : zlaté ražby od Karla I. Roberta z Anjou po Jana I. Zápolského (1325-1540) Budaj, Marek National Gallery of Art Washington Walker, John, 1906-1995 Staatsbibliothek Bamberg : Handschriften, Buchdruck um 1500 in Bamberg, E.T.A. Hoffmann : [Ausstellung Evropské umění od antiky do závěru baroka : průvodce stálou expozicí Sbírky starého umění Národní galerie v Praze ve Šternberském paláci Národní galerie (Praha, Česko). Sbírka starého umění Katalog iluminovaných rukopisů Strahovské knihovny = Catalogue of the illuminated manuscripts of the Strahov Library Brodský, Pavel, 1954- Mistrovská díla Strahovské obrazárny = The masterpieces of the Strahov Picture Gallery Šturc, Libor, 1960- Sepulkrální památky na Moravě a ve Slezsku do roku 1420. 1 Pojsl, Miloslav, 1945-2016 Niederländische Malerei des 16.-18. Jahrhunderts aus den Sammlungen der Regionalgalerie Liberec : [Katalog der Exposition] Oblastní galerie (Liberec, Česko) Deutsche und österreichische Malerei des 19. Jahrhunderts aus den Sammlungen der Regionalgalerie Liberec Theinhardt, Markéta, 1954- Die Sammlungen : Liechtenstein Museum Wien Kräftner, Johann, 1951- Ecclesia metropolitana Pragensis catalogus collectionis operum artis musicae : [Hudební sbírka z kůru metropolitního chrámu sv. Víta] Štefan, Jiří, 1923- Acta Curiae Episcopalis Pilsnensis : Nové uspořádání farností Plzeňské diecéze k 1.1.2005 Škach, Václav, 1932-2017 Deutsche Zeichnungen und Aquarelle des 19. und 20. Jahrhunderts : Neuerwerbungen der Sammlung der Zeichnungen 1945-1970 Staatliche Museen zu Berlin (Německo). Kupferstichkabinett Sbírka univerzitních tezí z Národní knihovny ČR Zelenková, Petra