Výsledky vyhledávání | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/by-authority/1151404/rss Vyhledávání podle autority: [KLS] = starověké Řecko Korinth, Mykene, Argos, Tiryns, Nauplia, Epidaurus : Penteas, E. The discovery of the Greek Bronze Age / Fitton, J. Lesley