Výsledky vyhledávání | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/by-authority/1133029/rss Vyhledávání podle autority: Nakladatelé/vydavatelé = Nákladem Frantisska Hynka Kyrchnera Práwa Městská Králowstwj Cžeského. S Negwyšssým Powolenjm Gegj Cýsařské Kráľowské Miľosti podruhé wytisstěná Kristián z Koldína, Pavel, 1530-1589