Search results | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/by-authority/1124667/rss?ticketId=-8&s=-96&sd=DESC&page=1&lang=EN Search by authority: Publishers = Georg. Jacobides Dacziczenus Luctae spiritus libri tres et paeanum militantis ecclesiae lib. I. Mitis, Tomáš