Výsledok vyhľadávania | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/by-authority/1124667/rss?ticketId=-8&pageSize=10&s=-9474&sd=ASC&page=1&lang=SK Vyhľadávanie podľa autority: Nakladatelia/vydavatelia = Georg. Jacobides Dacziczenus Luctae spiritus libri tres et paeanum militantis ecclesiae lib. I. Mitis, Tomáš