Výsledky vyhledávání | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/by-authority/1124667/rss?ticketId=-7&s=-96&sd=ASC&page=1&pageSize=100 Vyhledávání podle autority: Nakladatelé/vydavatelé = Georg. Jacobides Dacziczenus Luctae spiritus libri tres et paeanum militantis ecclesiae lib. I. Mitis, Tomáš