Výsledky vyhledávání | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/by-authority/1124667/rss?pageSize=50&s=-9&sd=ASC&page=1&lang=CS&ticketId=-8 Vyhledávání podle autority: Nakladatelé/vydavatelé = Georg. Jacobides Dacziczenus Luctae spiritus libri tres et paeanum militantis ecclesiae lib. I. Mitis, Tomáš