Wyniki wyszukiwania | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/by-authority/1124667/rss?pageSize=20&s=-96&sd=DESC&page=1&lang=PL Wyszukiwanie wg kartoteki: Wydawcy = Georg. Jacobides Dacziczenus, Luctae spiritus libri tres et paeanum militantis ecclesiae lib. I. Mitis, Tomáš