Výsledok vyhľadávania | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/by-authority/1124667/rss?pageSize=20&s=-26&sd=DESC&page=1&lang=SK&ticketId=-7 Vyhľadávanie podľa autority: Nakladatelia/vydavatelia = Georg. Jacobides Dacziczenus Luctae spiritus libri tres et paeanum militantis ecclesiae lib. I. Mitis, Tomáš