Výsledok vyhľadávania | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/by-authority/1124667/rss?pageSize=100&s=-96&sd=ASC&page=1&lang=SK Vyhľadávanie podľa autority: Nakladatelia/vydavatelia = Georg. Jacobides Dacziczenus, Luctae spiritus libri tres et paeanum militantis ecclesiae lib. I. Mitis, Tomáš