Výsledok vyhľadávania | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/by-authority/1124650/rss?s=-26&sd=ASC&page=1&lang=SK&pageSize=100 Vyhľadávanie podľa autority: Nakladatelia/vydavatelia = excusum ap. Joannem Cantorem Epicedion honesti et solertis viri Viti Zitaviensis civis ac senatoris in Rep. Brodensi ... : Mitis, Tomáš