Výsledky vyhledávání | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/by-authority/1115285/rss Vyhledávání podle autority: Nakladatelé/vydavatelé = u Samuele Adama z Veleslavína [Práva městská království Českého] Kristián z Koldína, Pavel, 1530-1589