Wyniki wyszukiwania | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/by-authority/1111132/rss?ticketId=-8&lang=PL&s=-9474&sd=ASC&page=1 Wyszukiwanie wg kartoteki: Wydawcy = Bey Johann Bader Catechismus : Balzer, Johann Catechismus : Balzer, Johann