Wyniki wyszukiwania | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/by-authority/1111132/rss?ticketId=-7&lang=PL Wyszukiwanie wg kartoteki: Wydawcy = Bey Johann Bader Catechismus : Balzer, Johann Catechismus : Balzer, Johann