Wyniki wyszukiwania | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/by-authority/1104695/rss?s=-96&sd=DESC&page=1&lang=PL Wyszukiwanie wg kartoteki: Nazwy osobowe = Hierschalbmer, Thomas Amara dulcis hoc est poenitentia theologicis illustrata controversiis / Hierschalbmer, Thomas