Wyniki wyszukiwania | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/by-authority/1104695/rss?s=-26&sd=ASC&page=1&lang=PL&pageSize=20 Wyszukiwanie wg kartoteki: Nazwy osobowe = Hierschalbmer, Thomas Amara dulcis hoc est poenitentia theologicis illustrata controversiis / Hierschalbmer, Thomas