Výsledky vyhledávání | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/by-authority/1103395/rss Vyhledávání podle autority: Místa vydání = Staré město Pražské Konstantynus Veliký : To jest Komedye o jeho hrdinslých ctnostech... držena ... k rozmnožení cti ... císaře Matyáše I. ... a ... na plesání Králowské počestnosti ... Ferdinanda krále českého štiastně korunovaného Od Akademie Pražské Towaryšstwa Gežiššowa dne 29. Měsýce června Léta 1617 Práva městské království českého v krátkou summu uvedená Kristián z Koldína, Pavel, 1530-1589 Práva městské království českého v krátkou summu uvedená Kristián z Koldína, Pavel, 1530-1589