Search results | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/by-authority/1058705/rss?ticketId=-7&s=-96&sd=ASC&page=1&lang=EN&pageSize=100 Search by authority: Personal names = Malkovský, Miroslav, 1927- Tektonická mapa ČSSR : Maheľ, Michal Report of the Twenty-Third Session, Czechoslovakia 1968. Abstracts / Malkovský, Miroslav, 1927- Tektogeneze platformního pokryvu Českého masívu / Malkovský, Miroslav, 1927-