Suchergebnisse | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/by-authority/1058705/rss?ticketId=-7&lang=DE&s=-26&sd=ASC&page=1&pageSize=20 Suchen nach Autorität: Personennamen = Malkovský, Miroslav, 1927- Report of the Twenty-Third Session, Czechoslovakia 1968. Abstracts / Malkovský, Miroslav, 1927- Tektonická mapa ČSSR : Maheľ, Michal Tektogeneze platformního pokryvu Českého masívu / Malkovský, Miroslav, 1927-