Výsledky vyhledávání | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/by-authority/1058705/rss?ticketId=-7&lang=CS&s=-96&sd=DESC&page=1&pageSize=10 Vyhledávání podle autority: Osobní jména = Malkovský, Miroslav, 1927- Tektogeneze platformního pokryvu Českého masívu / Malkovský, Miroslav, 1927- Report of the Twenty-Third Session, Czechoslovakia 1968. Abstracts / Malkovský, Miroslav, 1927- Tektonická mapa ČSSR : Maheľ, Michal