Search results | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/by-authority/1031827/rss?lang=EN Search by authority: Publishers = Národní památkový ústav, územní pracoviště v Brně : Příběh renesanční židle : Severinová, Jana