Výsledky vyhledávání | Knihovna Královské kanonie premonstrátů http://tritius.strahovskyklaster.cz/search/by-authority/1010052/rss Vyhledávání podle autority: [KLS] = Chmel, Alois Maria Bratr Alois Maria Chmel od Ukřižovaného Ježíše, bohoslovec z řehole bosých augustiniánů / Barba, Emanuele