Skip to main content

Detail dokumentu

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Obsah

Seznam literatury

ABE459/DK IV 17
STRAHOVIENSIA

Strahoviensia [et alia Praemonstratensia] ex Vratislaviensi Canonia. -- 1596-1743. -- 293 ff. ; 24 až 32 x 16 až 38 cm. -- Posléze vevázány do sbírky také tisky:f. 268r, 269r dva shodné exempláře prohlášení, daného na Hradisku u Olomouce 28. IX. 1691 hradišťským opatem Norbertem Želeckým, želivským opatem Milonem Stroblem a luckým opatem Řehořem Kleinem ("Nos Norbertus Zieletzky de Potzenitz ... in Monasterio nostro Gradicensi. Die 28. Septembris Anno 1691 ... x ... Gregorius Klein, Abbas Lucensis, m. p."). -- ff. 292r-293v dvojlist s přípisy pražské konsistoře strahovskému opatu Gabrielu [Václavu] Kasparovi a želivskému opatu Danielu Antonínu Schindlerovi o profesurách na arcibiskupském semináři, danými 17. VIII. 1747 ("Reverendissime ac Amplissime ... Pragae in Cancellaria Archi-Episcopali, Die 17. August. An. 1747 ... x ... Ingross. Lib. Eman. sub. Lit. F. 5. Folio 347. Sig."). -- Soubor pochází z kanceláře premonstrátského opatství sv. Vincence ve Vratislavi. Akta vytřídil vídeňský dvor. archiv ze spisů, které získal výměnou s pruskou vládou, a postoupil je strahovskému opatovi Vojtěchu Hronovi (intimát pražského místodržitelství z 9. XII. 1875, fol. 1r-2v). Chronologicky (s některými omyly) je srovnal a dal svázat 24. X. 1913 strahovský knihovník Cyril Straka.. -- Tohoto souboru neužil Dominik K. Čermák, Premonstráti v Čechách a na Moravě, Praha 1877; nejedno datum i jméno lze u něho odtud opravit. Pro opaty vratislavské srov. F. X. Görlich, Urkundliche Geschichte der Prämonstratenser und ihrer Abtei zum heiligen Vinzenz innerhalb der Stadt Breslau I-II, Breslau 1836-1841.
Posléze vevázány do sbírky také tisky:f. 268r, 269r dva shodné exempláře prohlášení, daného na Hradisku u Olomouce 28. IX. 1691 hradišťským opatem Norbertem Želeckým, želivským opatem Milonem Stroblem a luckým opatem Řehořem Kleinem ("Nos Norbertus Zieletzky de Potzenitz ... in Monasterio nostro Gradicensi. Die 28. Septembris Anno 1691 ... x ... Gregorius Klein, Abbas Lucensis, m. p.")
ff. 292r-293v dvojlist s přípisy pražské konsistoře strahovskému opatu Gabrielu [Václavu] Kasparovi a želivskému opatu Danielu Antonínu Schindlerovi o profesurách na arcibiskupském semináři, danými 17. VIII. 1747 ("Reverendissime ac Amplissime ... Pragae in Cancellaria Archi-Episcopali, Die 17. August. An. 1747 ... x ... Ingross. Lib. Eman. sub. Lit. F. 5. Folio 347. Sig.")
Soubor pochází z kanceláře premonstrátského opatství sv. Vincence ve Vratislavi. Akta vytřídil vídeňský dvor. archiv ze spisů, které získal výměnou s pruskou vládou, a postoupil je strahovskému opatovi Vojtěchu Hronovi (intimát pražského místodržitelství z 9. XII. 1875, fol. 1r-2v). Chronologicky (s některými omyly) je srovnal a dal svázat 24. X. 1913 strahovský knihovník Cyril Straka.
Tohoto souboru neužil Dominik K. Čermák, Premonstráti v Čechách a na Moravě, Praha 1877; nejedno datum i jméno lze u něho odtud opravit. Pro opaty vratislavské srov. F. X. Görlich, Urkundliche Geschichte der Prämonstratenser und ihrer Abtei zum heiligen Vinzenz innerhalb der Stadt Breslau I-II, Breslau 1836-1841.


Půjčeno: 0x

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.