Skip to main content

Detail dokumentu

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Obsah

Seznam literatury

[LAB ]: -----nam 22----- a 4500
Agentura, která vytvořila originální záznam: ABB002
Konvence popisu: AACR2
Jazyk katalogizace: cze
Kód j. textu/zvukového záznamu: latina ; němčina
Hl. název: Strahoviensia [et alia Praemonstratensia] ex Vratislaviensi Canonia
Datum vzniku (*): 1596-1743
Rozsah: 293 ff. ;
Rozměr: 24 až 32 x 16 až 38 cm
Obecná poznámka: Posléze vevázány do sbírky také tisky:f. 268r, 269r dva shodné exempláře prohlášení, daného na Hradisku u Olomouce 28. IX. 1691 hradišťským opatem Norbertem Želeckým, želivským opatem Milonem Stroblem a luckým opatem Řehořem Kleinem ("Nos Norbertus Zieletzky de Potzenitz ... in Monasterio nostro Gradicensi. Die 28. Septembris Anno 1691 ... x ... Gregorius Klein, Abbas Lucensis, m. p.") ; ff. 292r-293v dvojlist s přípisy pražské konsistoře strahovskému opatu Gabrielu [Václavu] Kasparovi a želivskému opatu Danielu Antonínu Schindlerovi o profesurách na arcibiskupském semináři, danými 17. VIII. 1747 ("Reverendissime ac Amplissime ... Pragae in Cancellaria Archi-Episcopali, Die 17. August. An. 1747 ... x ... Ingross. Lib. Eman. sub. Lit. F. 5. Folio 347. Sig.") ; Soubor pochází z kanceláře premonstrátského opatství sv. Vincence ve Vratislavi. Akta vytřídil vídeňský dvor. archiv ze spisů, které získal výměnou s pruskou vládou, a postoupil je strahovskému opatovi Vojtěchu Hronovi (intimát pražského místodržitelství z 9. XII. 1875, fol. 1r-2v). Chronologicky (s některými omyly) je srovnal a dal svázat 24. X. 1913 strahovský knihovník Cyril Straka. ; Tohoto souboru neužil Dominik K. Čermák, Premonstráti v Čechách a na Moravě, Praha 1877; nejedno datum i jméno lze u něho odtud opravit. Pro opaty vratislavské srov. F. X. Görlich, Urkundliche Geschichte der Prämonstratenser und ihrer Abtei zum heiligen Vinzenz innerhalb der Stadt Breslau I-II, Breslau 1836-1841.
Sigla: ABB002
[982A]: 1000000002
Majitel Korporace (záhlaví): Královská kanonie premonstrátů na Strahově (Praha, Česko) Praha Strahovská knihovna
[982h]: Česko
[982A]: 1000221859
[982s]: Královská kanonie premonstrátů na Strahově (Praha, Česko)
[982A]: 1000112067
Kód instituce: ABE459/DK IV 17
[992A]: 1000211270
[992a]: Královská kanonie premonstrátů na Strahově (Praha, Česko)
[992A]: 1000211268
[992a]: Strahovská knihovna (Praha, Česko)
[9925]: ABE459
Signature auxiliary: DK IV 17
Foliace / paginace: foliace 1967, ff. 2r-3v, 6r, 8r, 9v, 10r, 12r, 14r, 17v, 18r, 20v, 23r, 30r, 45v, 49r, 50v, 51r, 53r, 55r, 56v, 57r, 62v, 63r, 66v, 67r, 68v, 69r, 71v, 72r, 79r, 89v, 91v, 92r, 93v, 94r, 97r, 109r-111r, 115r, 121v, 122r, 125r-126r, 127v, 128r, 130r, 131v, 132r, 138v, 139r, 145r, 149r, 167v, 168r, 169v, 170r, 172r, 184v, 185r, 193r, 205v, 206r, 209v, 210r, 216v, 217r, 224r, 229v, 230r, 232r, 238v, 239r, 241r, 244r, 248r, 257r, 260r, 265r, 268v, 269v, 271r, 276v, 277r, 278v, 280v, 282r, 284r, 288v-289v, 291rv prázdné
[RK6A]: 1000099359
[RK6j]: Ryba, Bohumil
[RK6A]: 1000110751
[RK6z]: Šínová, Lenka
[RT1A]: 1000170032
Titul: Listy, odeslané opatům u sv. Vincence ve Vratislavi:
Rozsah textu: ff. 7r-8v </P>
[RT1A]: 1000170033
Titul: Strahovský opat Jan Lohelius Janu [Queswitzovi]. Na Strahově [Syon-Strahow] 7. II. 1596
Poznámka k textové části: Latinsky, originál (autograf) s odlepenou pečetí.
Rozsah textu: ff. 9r-10v
[RT1A]: 1000170034
Titul: Strahovský opat Jan Lohelius Janu [Queswitzovi]. Na Strahově [Syon-Strahow] 15. IX. 1598
Poznámka k textové části: Latinsky, originál (autograf) s pečetí.
Rozsah textu: ff. 11r-12r
[RT1A]: 1000170035
Titul: Strahovský opat Jan Lohelius Janu [Queswitzovi]. Na Strahově [Syon-Strahow] 3. II. 1599
Poznámka k textové části: Latinsky, originál (autograf) s pečetí.
Rozsah textu: ff. 15r-16r
[RT1A]: 1000170036
Titul: Strahovský opat Jan Lohelius Janu [Queswitzovi]. Na Strahově [Syon-Strahow] 4. VII. 1602
Poznámka k textové části: Latinsky, originál s podpisem a pečetí.
Rozsah textu: ff. 29r-30v
[RT1A]: 1000170037
Titul: Strahovský opat Kašpar Questemberg [Ondřejovi Gewaltovi.] Ve Vídni [Viennae] 13. II. 1627
Poznámka k textové části: Latinsky, originál s podpisem a pečetí.
Rozsah textu: ff. 31r-32v
[RT1A]: 1000170038
Titul: Strahovský opat Kašpar Questemberg [Ondřejovi Gewaltovi.] Na Strahově [in ... Strahoviensi] 18. II. 1630
Poznámka k textové části: Latinsky, originál s podpisem.
Rozsah textu: ff. 48r-49v
[RT1A]: 1000170039
Titul: Strahovský opat Bernard [Sutor] Matouši Paulovi. V Praze [Pragae] 3. XI. 1657
Poznámka k textové části: Latinsky, originál s podpisem a pečetí.
Rozsah textu: ff. 56r-57v
[RT1A]: 1000170040
Titul: Strahovský opat Vincenc Macarius [Franck] Matouši Paulovi. V Praze [Pragae] 11. I. 1659
Poznámka k textové části: Latinsky, originál (autograf) s pečetí.
Rozsah textu: ff. 60r-61v
[RT1A]: 1000170041
Titul: Strahovský opat Vincenc Macarius [Franck] Matouši Paulovi. Na Strahově [E Sionaeo] 12. IV. 1659
Poznámka k textové části: Latinsky, originál s podpisem a pečetí.
Rozsah textu: ff. 62r-63v
[RT1A]: 1000170042
Titul: Strahovský převor Štěpán [Kielmann] Matouši Paulovi. V Praze [Pragae] 15. VI. 1659
Poznámka k textové části: Latinsky, originál s podpisem a pečetí.
Rozsah textu: ff. 66r-67v
[RT1A]: 1000170043
Titul: Strahovský opat Vincenc [Macarius Franck] Matouši Paulovi. Na Strahově [Strahoviae] 23. VIII. 1659
Poznámka k textové části: Latinsky, originál (autograf) s pečetí.
Rozsah textu: ff. 68r-69v
[RT1A]: 1000170044
Titul: Lucký opat Norbert [Pleyer] Matouši Paulovi. V Louce [Lucae] 24. VIII. 1659
Poznámka k textové části: Latinsky, originál (autograf) s pečetí.
Rozsah textu: ff. 74r-75v
[RT1A]: 1000170045
Titul: Strahovský převor Štěpán [Kielmann] Matouši Paulovi. [Na Strahově bez datumu] s presentač. datem 27. X. 1659
Poznámka k textové části: Latinsky, originál (autograf) s pečetí.
Rozsah textu: ff. 91r-92r
[RT1A]: 1000170046
Titul: Wiltenský opat Dominik Matouši Paulovi. Ve Wiltenu u Innsbrucku [Wilthinae] 3. VIII. 1660
Poznámka k textové části: Latinsky, originál (autograf) s pečetí.
Rozsah textu: ff. 93r-94v
[RT1A]: 1000170047
Titul: Želivský opat Vít Rosler Matouši Paulovi. V Želivě [Syloae] 24. VIII. 1660
Poznámka k textové části: Latinsky, originál (autograf) s pečetí.
Rozsah textu: ff. 96r-97v
[RT1A]: 1000170048
Titul: Premonstrát lucký Ondřej Matouši Paulovi. V Louce [Lucae] 16. XI. 1660
Poznámka k textové části: Latinsky, originál (autograf) s pečetí.
Rozsah textu: ff. 112r-113v
[RT1A]: 1000170049
Titul: Převor Řehoř Du Crocq posílá Matouši Paulovi opis listu premonstrátského generála Augustina Le Scelliera, zaslaného z Paříže 31. III. 1661 strahovskému opatovi [Vincenci Macariu Franckovi]. V Paříži [Parisiis] 1. IV. 1661
Poznámka k textové části: Latinsky, originál (autograf) se zlomkem pečeti. Opis tohoto originálu níže ff. 254r-255v.
Rozsah textu: ff. 114r-115v
[RT1A]: 1000170050
Titul: Zábrdovický opat Bohumír [Olenius] Matouši Paulovi.V Zábrdovicích [Zabrdovitzii] 11. IV. 1661
Poznámka k textové části: Latinsky, originál (autograf).
Rozsah textu: ff. 129r-130v
[RT1A]: 1000170051
Titul: Lucký opat Norbert [Pleyer] Matouši Paulovi. V Louce [Lucae] 9. X. 1661
Poznámka k textové části: Latinsky, originál (autograf) s pečetí.
Rozsah textu: ff. 127r-128v
[RT1A]: 1000170052
Titul: Lucký opat Norbert [Pleyer] Matouši Paulovi. V Louce [Lucae] 10. IV. 1662.
Poznámka k textové části: Latinsky, originál (autograf) s pečetí.
Rozsah textu: ff. 146r-146v
[RT1A]: 1000170053
Titul: Lucký opat Norbert [Pleyer] Matouši Paulovi. V Louce [Lucae] 19. VI. 1662
Poznámka k textové části: Latinsky, originál (autograf) s pečetí.
Rozsah textu: ff. 136r-137v
[RT1A]: 1000170054
Titul: Želivský opat Siard [Falco] Matouši Paulovi. V Želivě [Syloae] 15. I. 1663
Poznámka k textové části: Latinsky, originál (autograf).
Rozsah textu: ff. 138r-139v
[RT1A]: 1000170055
Titul: Strahovský opat Vincenc [Macarius Franck] Matouši Paulovi. Ve Vídni [Viennae] 25. V. 1663
Poznámka k textové části: Latinsky, originál (autograf) s pečetí.
Rozsah textu: ff. 140r-141v
[RT1A]: 1000170056
Titul: Tepelský opat Rajmund [Wilfert] Matouši Paulovi. V Teplé [E Teplensi] 4. VIII. 1663
Poznámka k textové části: Latinsky, originál s podpisem.
Rozsah textu: ff. 160r-160v
[RT1A]: 1000170057
Titul: Strahovský opat Vincenc [Macarius Franck] Matouši Paulovi. Na Strahově [Strahoviae] 21. VI. 1664
Poznámka k textové části: Latinsky, originál (autograf).
Rozsah textu: ff. 169r-170v
[RT1A]: 1000170058
Titul: Strahovský opat Vincenc [Macarius Franck] Matouši Paulovi. Na Strahově [Strahoviae] 2. VII. 1664
Poznámka k textové části: Latinsky, originál (autograf) s pečetí.
Rozsah textu: ff. 175r-176v
[RT1A]: 1000170059
Titul: Strahovský opat Vincenc [Macarius Franck] Matouši Paulovi. Na Strahově [E Strahouiensi] 3. I. 1665
Poznámka k textové části: Latinsky, originál s podpisem a pečetí.
Rozsah textu: ff. 181r-182v
[RT1A]: 1000170060
Titul: Želivský opat Siard [Falco] Matouši Paulovi. V Želivě [Syloae] 18. IV. 1665
Poznámka k textové části: Latinsky, originál (zčásti autograf) s podpisem.
Rozsah textu: ff. 184r-185v
[RT1A]: 1000170061
Titul: Strahovský opat Vincenc [Macarius Franck] Matouši Paulovi. Na Strahově [E Strahoviensi] 10. VII. 1665
Poznámka k textové části: Latinsky, originál (autograf).
Rozsah textu: ff. 192r-193v
[RT1A]: 1000170062
Titul: Uprchlý strahovský premonstrát Vojtěch Jakub Sypský Matouši Paulovi. Bez datumu, s presentačním datem 20. IX. 1665
Poznámka k textové části: Latinsky, originál (autograf).
Rozsah textu: ff. 205r-206v
[RT1A]: 1000170063
Titul: Lucký opat Norbert [Pleyer] Matouši Paulovi. V Louce [Lucae] 22. XI. 1665
Poznámka k textové části: Latinsky, originál (autograf) s pečetí.
Rozsah textu: ff. 209r-210v
[RT1A]: 1000170064
Titul: Tepelský opat Rajmund [Wilfert] Matouši Paulovi. V Teplé [E Teplensi] 6. III. 1666
Poznámka k textové části: Latinsky, originál s podpisem a pečetí.
Rozsah textu: ff. 194r-197v
[RT1A]: 1000170065
Titul: Uprchlý strahovský premonstrát Vojtěch Jakub Sypský Matouši Paulovi. V Perneggu [Pernecii] 27. VIII. 1666
Poznámka k textové části: Latinsky, originál (autograf).
Rozsah textu: ff. 201r-202v
[RT1A]: 1000170066
Titul: Uprchlý strahovský premonstrát Jakub Zwittinger Matouši Paulovi. V Teplé [E Teplensi] 25. VI. 1667
Poznámka k textové části: Latinsky, originál (autograf) s pečetí.
Rozsah textu: ff. 203r-204v
[RT1A]: 1000170067
Titul: Ondřej Kryštof z Ostešova [Osteschau] Matouši Paulovi. V Myslibořicích [in Bonis Mislieborsicensibus] 29. VI. 1667
Poznámka k textové části: Latinsky, originál (autograf) s pečetí.
Rozsah textu: ff. 223r-224v
[RT1A]: 1000170068
Titul: Uprchlý strahovský premonstrát Vojtěch Jakub Sypský Matouši Paulovi. V Ledči nad Sázavou [Ledecžij] 25. XI. 1667
Poznámka k textové části: Latinsky, originál (autograf).
Rozsah textu: ff. 216r-217v
[RT1A]: 1000170069
Titul: Želivský opat Siard [Falco] Matouši Paulovi. V Želivě [? Syloensi] 4. II. 1668
Poznámka k textové části: Latinsky, originál (zčásti autograf) s podpisem a pečetí.
Rozsah textu: ff. 231r-232v
[RT1A]: 1000170070
Titul: Doksanský probošt Cyril [Hofmann] Matouši Paulovi. V Doksanech [E Doxanensi] 22. III. 1668
Poznámka k textové části: Latinsky, originál s podpisem a pečetí.
Rozsah textu: ff. 238r-239v
[RT1A]: 1000170071
Titul: Strahovský konvent Matouši Paulovi. V Praze [Pragae] 11. XII. 1669
Poznámka k textové části: Latinsky, originál s pěti podpisy a pečetí.
Rozsah textu: ff. 229r-230v
[RT1A]: 1000170072
Titul: Uprchlý strahovský premonstrát Norbert Marchetter Matouši Paulovi. V Žatci [Zatecij] 4. I. 1670
Poznámka k textové části: Latinsky, originál (autograf) s pečetí.
Rozsah textu: ff. 247r-248v
[RT1A]: 1000170073
Titul: <SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: CS; mso-fareast-language: CS; mso-bidi-language: AR-SA">Želivský opat Siard [Falco] Matouši Paulovi.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: CS; mso-fareast-language: CS; mso-bidi-language: AR-SA"> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: CS; mso-fareast-language: CS; mso-bidi-language: AR-SA">V Želivě [è Syloensi] 2. </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: CS; mso-bidi-language: AR-SA" lang=EN-US>II. </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: CS; mso-fareast-language: CS; mso-bidi-language: AR-SA">1670</SPAN></P>
Poznámka k textové části: Latinsky, originál s podpisem a pečetí.
Rozsah textu: ff. 253v-253r (vevázáno obráceně)
[RT1A]: 1000170074
Titul: Ondřej Kryštof z Ostešova Matouši Paulovi. V Praze [Pragae] 28. III. 1670
Poznámka k textové části: Latinsky, originál (autograf).
Rozsah textu: ff. 240r-241v
[RT1A]: 1000170075
Titul: <SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: CS; mso-fareast-language: CS; mso-bidi-language: AR-SA">Želivský opat Siard [Falco] Matouši Paulovi.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: CS; mso-fareast-language: CS; mso-bidi-language: AR-SA"> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: CS; mso-fareast-language: CS; mso-bidi-language: AR-SA">V Želivě [è Syloensi] 29. </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: CS; mso-bidi-language: AR-SA" lang=EN-US>III. </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: CS; mso-fareast-language: CS; mso-bidi-language: AR-SA">1670</SPAN></P>
Poznámka k textové části: Latinsky, originál (zčásti autograf) s podpisem a pečetí.
Rozsah textu: ff. 245r-246v
[RT1A]: 1000170076
Titul: Strahovský opat Jeronym [Hirnhaim] Matouši Paulovi. Na Strahově [in Strahoviensi] 29. X. 1670
Poznámka k textové části: Latinsky, originál (autograf).
Rozsah textu: ff. 256r-257v
[RT1A]: 1000170077
Titul: Strahovský opat Jeronym [Hirnhaim] Matouši Paulovi. Na Strahově [Strahoviae] 9. IX. 1671
Poznámka k textové části: Latinsky, originál (autograf) s pečetí.
Rozsah textu: ff. 259r-260v
[RT1A]: 1000170078
Titul: Strahovský opat Jeronym [Hirnhaim] Matouši Paulovi. Na Strahově [Strahoviae] 14. XI. 1671
Poznámka k textové části: Latinsky, originál (autograf) s pečetí.
Rozsah textu: ff. 261r-262v
[RT1A]: 1000170079
Titul: Strahovský opat Jeronym [Hirnhaim] Matouši Paulovi. Na Strahově [Strahoviae] 16. XII. 1671
Poznámka k textové části: Latinsky, originál (autograf).
Rozsah textu: ff. 281r-282v
[RT1A]: 1000170080
Titul: Strahovský opat Marian [Hermann] [Arnoldovi Brucknerovi]. Na Strahově [in Sionaeo] 21. I. 1713
Poznámka k textové části: Latinsky, originál s podpisem.
Rozsah textu: ff. 283r-284v
[RT1A]: 1000170081
Titul: Strahovský opat Marian [Hermann] Ferdinandovi [Hohbergovi]. V Hradisku u Olomouce [Hradisstij] 26. IX. 1721
Poznámka k textové části: Latinsky, originál (autograf).
Rozsah textu: ff. 288r-289v
[RT1A]: 1000170082
Titul: Strahovský opat Gabriel [Václav Kaspar] [Vincenci Schulzovi]. (Týká se slezského malíře [Viléma] Neunhertze.) V Praze [Pragae] 20. X. 1743
Poznámka k textové části: Latinsky, originál (autograf).
Rozsah textu: ff. 290r-291v
[RT1A]: 1000170083
Titul: Strahovský opat Gabriel [Václav Kaspar] [Vincenci Schulzovi]. V Praze [Pragae] 14. V. 1744
Poznámka k textové části: Latinsky, originál (autograf).
[RT1A]: 1000170084
Titul: Původní koncepty listů, posílaných od opatů kláštera sv. Vincence ve Vratislavi:
Rozsah textu: ff. ff. 19r-20r
[RT1A]: 1000170085
Titul: [Jiří Scultetus (Scholz] strahovskému opatu Janu Loheliovi. Ve Vratislavi [Wratisl.] 20. I. 1611
Poznámka k textové části: Latinsky, originální koncept.
Rozsah textu: ff. 64r-64v
[RT1A]: 1000170086
Titul: Matouš Paul*) strahovskému opatu [Vincenci Macariovi Franckovi]. Ve Vratislavi [Ex Vincentino] 1. VIII. 1659
Poznámka k textové části: * Vratislavský opat u sv. Vincence ThDr. Matthaeus Paul zemřel 24. XII. 1672 (DT III 33 f. 519r). ; Latinsky, originální (autogr.) koncept.
Rozsah textu: ff. 65r-65v
[RT1A]: 1000170087
Titul: Matouš Paul želivskému opatu [Vítovi Roslerovi]. Ve Vratislavi [Ex Vincentino] 15. VIII. 1659
Poznámka k textové části: Latinsky, originální (autogr.) koncept.
Rozsah textu: ff. 76r-79v
[RT1A]: 1000170088
Titul: Matouš Paul strahovskému opatu Vincenci [Macariovi Franckovi]. V Louce [Ex ... Lucensi] 31. X. 1659
Poznámka k textové části: Latinsky, originální (autogr.) koncept.
Rozsah textu: ff. 81r-84v
[RT1A]: 1000170089
Titul: Matouš Paul zábrdovickému opatu [Bohumírovi Oleniovi]. Ve Vratislavi [Ex Vincentino] 29. XI. 1659
Poznámka k textové části: Latinsky, originální (autogr.) koncept.
Rozsah textu: f. 86r
[RT1A]: 1000170090
Titul: Matouš Paul opatu Všech svatých (Allerheiligen) v Badensku [ad abbatem Omnium Sanctorum ad Sylvam Herciniam]. Ve Vratislavi [Ex Vincentino] 17. II. 1660 (jen konec)
Poznámka k textové části: Latinsky, originální (autogr.) koncept.
Rozsah textu: ff. 86r-87v
[RT1A]: 1000170091
Titul: <SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: CS; mso-fareast-language: CS; mso-bidi-language: AR-SA">Matouš Paul opatovi v Pont-à Mousson [ad abbatem Mussipontanum]. Ve Vratislavi [Ex Vincentino] 20. </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: CS; mso-bidi-language: AR-SA" lang=EN-US>II. </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: CS; mso-fareast-language: CS; mso-bidi-language: AR-SA">1660</SPAN></P>
Poznámka k textové části: Latinsky, originální (autogr.) koncept.
Rozsah textu: ff. 87v-89r
[RT1A]: 1000170092
Titul: Matouš Paul wiltenskému opatovi [Dominikovi]. Ve Vratislavi [Ex Vincentino] 24. II. 1660
Poznámka k textové části: Latinsky, originální (autogr.) koncept.
Rozsah textu: ff. 98r-98v
[RT1A]: 1000170093
Titul: Matouš Paul strahovskému opatu [Vincenci Macariovi Franckovi]. Ve Vratislavi [Ex Vincentino] 30. XI. 1660
Poznámka k textové části: Latinsky, originální (autogr.) koncept.
Rozsah textu: ff. 100r-105v
[RT1A]: 1000170094
Titul: Matouš Paul strahovskému opatu [Vincenci Macariovi Franckovi]. Ve Vratislavi [Ex Vincentino] 21. XII. 1660
Poznámka k textové části: Latinsky, originální (autogr.) koncept.
Rozsah textu: ff. 106r-111v
[RT1A]: 1000170095
Titul: Matouš Paul premonstrátskému generálu [Augustinovi Le Scellierovi]. Ve Vratislavi [Ex Vincentino] 15. II. 1661
Poznámka k textové části: Latinsky, originální (autogr.) koncept.
Rozsah textu: ff. 133r-133v
[RT1A]: 1000170096
Titul: Matouš Paul tepelskému premonstrátu Petrovi Schimerovi, faráři v Ostrově [Schlaknwert]. Ve Vratislavi [Ex Vincentino] 30. XII. 1661
Poznámka k textové části: Latinsky, originální (autogr.) koncept.
Rozsah textu: ff. 134r-135v
[RT1A]: 1000170097
Titul: Matouš Paul strahovskému opatu [Vincenci Macariovi Franckovi]. Ve Vratislavi [Ex Vincentino] 20. I. 1662
Poznámka k textové části: Latinsky, originální (autogr.) koncept.
Rozsah textu: ff. 123r-126v
[RT1A]: 1000170098
Titul: Protokol vyšetřování ze 7. III. 1662 stran volby (z 30. X. 1661) želivského opata Siarda [Falka]
Poznámka k textové části: Latinsky, autograf Matouše Paula.
Rozsah textu: ff. 143r-143v
[RT1A]: 1000170099
Titul: Matouš Paul luckému opatu [Norbertovi Pleyerovi]. Ve Vratislavi [Ex Vincentino] 25. IV. 1662
Poznámka k textové části: Latinsky, originální (autogr.) koncept.
Rozsah textu: ff. 163r-163v
[RT1A]: 1000170100
Titul: Matouš Paul hradišťskému opatu [Tomáši Olšanskému]. Ve Vratislavi [Ex Vincentino] 7. VIII. 1663
Poznámka k textové části: Latinsky, originální (autogr.) koncept.
Rozsah textu: ff. 163v-164v
[RT1A]: 1000170101
Titul: Matouš Paul strahovskému opatu [Vincenci Macariovi Franckovi]. Ve Vratislavi [Ex Vincentino] 7. VIII. 1663
Poznámka k textové části: Latinsky, originální (autogr.) koncept.
Rozsah textu: ff. 165r-165v
[RT1A]: 1000170102
Titul: Matouš Paul strahovskému opatu [Vincenci Macariovi Franckovi]. Ve Vratislavi [Ex Vincentino] 4. IX. 1663
Poznámka k textové části: Latinsky, originální (autogr.) koncept.
Rozsah textu: ff. 166r-166v
[RT1A]: 1000170103
Titul: 166r-166v Matouš Paul luckému opatu [Norbertu Pleyerovi]. Ve Vratislavi [Ex Vincentino] 15. I. 1664
Poznámka k textové části: Latinsky, originální (autogr.) koncept.
Rozsah textu: ff. 154r-156v
[RT1A]: 1000170104
Titul: Rozhodčí výrok ve sporu opata strahovského [Vincence Macaria Francka] s želivským [Siardem Falkem]. V Želivě [in ... Siloensi] 7. V. 1664
Poznámka k textové části: Latinsky, originální (autogr.) koncept Matouše Paula. Z něho pořízeny dva opisy, nejprve ff. 152r-153r a z toho po nových úpravách konečný čistopis ff. 150r-151v.
Rozsah textu: ff. 178r-178v
[RT1A]: 1000170105
Titul: Matouš Paul strahovskému opatu [Vincenci Macariovi Franckovi]. Ve Vratislavi [Ex Vincentino] 16. I. 1665
Poznámka k textové části: Latinsky, originální (autogr.) koncept.
Rozsah textu: ff. 183r-183v
[RT1A]: 1000170106
Titul: Matouš Paul uprchlému strahovskému premonstrátu Vojtěchovi [Sypskému] do Želiva. Ve Vratislavi [Ex Vincentino] 1. V. 1665
Poznámka k textové části: Latinsky, originální (autogr.) koncept.
Rozsah textu: ff. 207r-207v
[RT1A]: 1000170107
Titul: Matouš Paul tepelskému opatovi [Rajmundovi Wilfertovi]. Ve Vratislavi [Ex Vincentino] 1. XII. 1665
Poznámka k textové části: Latinsky, originální (autogr.) koncept.
Rozsah textu: ff. 208r-208v
[RT1A]: 1000170108
Titul: Matouš Paul tepelskému opatovi [Rajmundovi Wilfertovi]. Ve Vratislavi [Ex Vincentino] 25. I. 1666
Poznámka k textové části: Latinsky, originální (autogr.) koncept.
Rozsah textu: ff. 211r-211v
[RT1A]: 1000170109
Titul: Matouš Paul strahovskému opatu [Vincenci Macariovi Franckovi]. Ve Vratislavi [Ex Vincentino] 16. VII. 1666
Poznámka k textové části: Latinsky, originální (autogr.) koncept.
Rozsah textu: ff. 215r-215v
[RT1A]: 1000170110
Titul: Matouš Paul Samuelovi Chmelovcovi, děkanu v Ledči nad Sázavou. Ve Vratislavi [Ex Vincentino] 5. XII. 1667
Poznámka k textové části: Latinsky, originální (autogr.) koncept.
Rozsah textu: f. 219r
[RT1A]: 1000170111
Titul: Matouš Paul Ondřejovi Kryštofovi z Ostešova na Myslibořicích. Ve Vratislavi [Vratislauiae] 12. VII. 1667
Poznámka k textové části: Latinsky, originální (autogr.) koncept.
Rozsah textu: f. 219v
[RT1A]: 1000170112
Titul: Matouš Paul strahovskému opatu [Vincenci Macariovi Franckovi]. Ve Vratislavi [Ex Vincentino] 12. VII. 1667
Poznámka k textové části: Latinsky, originální (autogr.) koncept.
Rozsah textu: ff. 220r-220v
[RT1A]: 1000170113
Titul: Matouš Paul luckému opatu [Norbertovi Pleyerovi]. Ve Vratislavi [Ex Vincentino] 12. VII. 1667
Poznámka k textové části: Latinsky, originální (autogr.) koncept.
Rozsah textu: ff. 221r-222r
[RT1A]: 1000170114
Titul: Matouš Paul strahovskému opatu [Vincenci Macariovi Franckovi]. Ve Vratislavi [Ex Vincentino] 19. VII. 1667
Poznámka k textové části: Latinsky, originální (autogr.) koncept.
Rozsah textu: ff. 222r-222v
[RT1A]: 1000170115
Titul: Matouš Paul uprchlému strahovskému premonstrátu Jakubovi Zwittingrovi. Ve Vratislavi [Vratislauiae] 19. VII. 1667
Poznámka k textové části: Latinsky, originální (autogr.) koncept.
Rozsah textu: ff. 174r-174v
[RT1A]: 1000170116
Titul: Matouš Paul premonstrátům kláštera želivského. Ve Vratislavi [Ex Vincentino] 18. XII. 1667
Poznámka k textové části: Latinsky, originální (autogr.) koncept.
Rozsah textu: f. 233r
[RT1A]: 1000170117
Titul: Matouš Paul zábrdovickému opatu [Bohumírovi Oleniovi]. Ve Vratislavi [Ex Vincentino] 29. V. 1668
Poznámka k textové části: Latinsky, originální (autogr.) koncept.
Rozsah textu: f. 233v
[RT1A]: 1000170118
Titul: Matouš Paul želivskému opatu [Siardovi Falkovi]. Ve Vratislavi [Ex Vincentino] 29. V. 1668
Poznámka k textové části: Latinsky, originální (autogr.) koncept.
Rozsah textu: ff. 234r-234v
[RT1A]: 1000170119
Titul: Matouš Paul želivskému opatu [Siardovi Falkovi]. Ve Vratislavi [Ex Vincentino] 16. IV. 1669
Poznámka k textové části: Latinsky, originální (autogr.) koncept.
Rozsah textu: ff. 214r-215r
[RT1A]: 1000170120
Titul: Matouš Paul uprchlému strahovskému premonstrátu Vojtěchovi Sypskému. Ve Vratislavi [Vratislauiae] 5. XII. 1669
Poznámka k textové části: Latinsky, originální (autogr.) koncept.
Rozsah textu: ff. 225r-225v
[RT1A]: 1000170121
Titul: Matouš Paul tepelskému opatu [Rajmundovi Wilfertovi]. Ve Vratislavi [Ex Vincentino] 17. XII. 1669
Poznámka k textové části: Latinsky, originální (autogr.) koncept.
Rozsah textu: ff. 226r-226v
[RT1A]: 1000170122
Titul: Matouš Paul konventu kláštera strahovského. Ve Vratislavi [Ex Vincentino] 20. XII. 1669
Poznámka k textové části: Latinsky, originální (autogr.) koncept.
Rozsah textu: f. 227r
[RT1A]: 1000170123
Titul: Matouš Paul tepelskému opatu [Rajmundovi Wilfertovi]. Ve Vratislavi [Ex Vincentino] 20. XII. 1669
Poznámka k textové části: Latinsky, originální (autogr.) koncept.
Rozsah textu: f. 227v
[RT1A]: 1000170124
Titul: Matouš Paul chotěšovskému proboštu [Michalu Norbertovi Kastlovi]. Ve Vratislavi [Ex Vincentino] 20. XII. 1669
Poznámka k textové části: Latinsky, originální (autogr.) koncept.
Rozsah textu: ff. 235r-236v
[RT1A]: 1000170125
Titul: Scrutinium futurae electionis Strahoviae. [Na Strahově] 14. I. 1670
Poznámka k textové části: Latinsky, originální (autogr.) koncept Matouše Paula.
Rozsah textu: ff. 252r-252v
[RT1A]: 1000170126
Titul: Matouš Paul strahovskému opatu [Jeronymovi Hirnhaimovi]. Ve Vratislavi [Ex Vincentino] 28. III. 1670
Poznámka k textové části: Latinsky, originální (autogr.) koncept.
Rozsah textu: ff. 242r-242v
[RT1A]: 1000170127
Titul: Matouš Paul premonstrátskému generálu Michalovi Colbertovi v Paříži. V Hradisku u Olomouce [Ex Gradicensi] 31. VII. 1670
Poznámka k textové části: Latinsky, originální (autogr.) koncept.
Rozsah textu: ff. 258r-258v
[RT1A]: 1000170128
Titul: Matouš Paul strahovskému opatu [Jeronymu Hirnhaimovi]. Ve Vratislavi [Ex Vincentino] 18. IX. 1671
Poznámka k textové části: Latinsky, originální (autogr.) koncept.
Rozsah textu: ff. 263r-263v
[RT1A]: 1000170129
Titul: Matouš Paul strahovskému opatu [Jeronymu Hirnhaimovi]. Ve Vratislavi [Ex Vincentino] 15. III. 1672
Poznámka k textové části: Latinsky, originální (autogr.) koncept.
[RT1A]: 1000170130
Titul: Kromě toho zařazeny do sbírky tyto originály:
Rozsah textu: ff. 58r-59v
[RT1A]: 1000170131
Titul: Tepelský opat Rajmund Wilfert želivskému opatu Vítovi [Roslerovi]. V Teplé [E ... Teplensi] 25. I. 1659
Poznámka k textové části: Latinsky, originál (autograf).
Rozsah textu: ff. 167r-168v
[RT1A]: 1000170132
Titul: Strahovský opat Vincenc [Macarius Franck] luckému opatu Norbertovi [Pleyerovi]. Na Strahově [Strahouiae] 16. II. 1664
Poznámka k textové části: Latinsky, originál (autograf) s pečetí.
Rozsah textu: ff. 148r-149v
[RT1A]: 1000170133
Titul: Exceptiones Domini Abbatis Strahoviensis [Vincentii Macarii Franck] contra querelas Domini Syloensis [Siardi Falconis] propositae 6. V. 1664
Poznámka k textové části: Latinsky, originál protokolu, podepsaného třemi k tomu zřízenými notáři.
Rozsah textu: ff. 266r-267v
[RT1A]: 1000170134
Titul: Strahovský opat Hyacint [Hohman] vratislavským kanovníkům u sv. Vincence. V Praze [Pragae] 16. V. 1686
Poznámka k textové části: Latinsky, originál s podpisem.
[RT1A]: 1000170135
Titul: Dále řada opisů, mj.:
Rozsah textu: ff. 4r-6v
[RT1A]: 1000170136
Titul: Strahovský opat Jan Lohelius císaři [Rudolfovi II.] (protest proti volbě vratislavského opata Jiřího Sculteta-Scholze)
Poznámka k textové části: Latinsky bez datumu (1596), opis na okrajích polemicky glosovaný.
Rozsah textu: ff. 13r-14v
[RT1A]: 1000170137
Titul: Prokurátor premonstrátského řádu vratislavskému opatu u sv. Vincence Jiřímu Scultetovi-Scholzovi. V Římě [Romae] 19. V. 1601
Poznámka k textové části: Latinsky, soudobý opis.
Rozsah textu: ff. 23r-28v
[RT1A]: 1000170138
Titul: Strahovský opat Kašpar Questemberg císaři [Ferdinandu II.] 27. IV. 1626 (podrobný výčet nároků na strahovské statky)
Poznámka k textové části: Latinsky, soudobý opis.
Rozsah textu: ff. 33r-33v = 34r-34v
[RT1A]: 1000170139
Titul: Ferdinand III. [strahovskému opatu Kryšpinovi Fuckovi]. V Řezně [Regenspurg] 28. VIII. 1640
Poznámka k textové části: Německy, soudobé opisy.
Rozsah textu: ff. 36r-37v
[RT1A]: 1000170140
Titul: Ferdinand III. potvrzuje narovnání, které v klášteře novoříšském [Nouoreüchensi] 24. X. 1643 uzavřeli lucký opat Benedikt [Lachen] a strahovský opat Kryšpin [Fuck]
Poznámka k textové části: Latinsky, soudobý opis.
Rozsah textu: ff. 38r-38v
[RT1A]: 1000170141
Titul: Ferdinand III., reskript stran Želiva. Ve Vídni [Viennae] 2. I. 1645
Poznámka k textové části: Německy, soudobý opis.
Rozsah textu: ff. 40r-40v
[RT1A]: 1000170142
Titul: Generál premonstrátského řádu Augustin Le Scellier strahovskému opatu Kryšpinovi [Fuckovi] (jmenuje ho generálním vikářem). V Prémontré [in ... Praemonstratensi ... Archicoenobio] 18. IX. 1647
Poznámka k textové části: Latinsky, opis ověřený notářem Janem Justem Leutterem v Praze [Pragae] 12. II. 1648.
Rozsah textu: ff. 50r-51v
[RT1A]: 1000170143
Titul: Leopold I. stavům českým (nařizuje po prvé přítomnost císařských komisařů při volbě strahovského opata). Ve Vídni [Wien] 26. X. 1658
Poznámka k textové části: Německy, soudobý opis.
Rozsah textu: ff. 70r-70v = 71r-72v
[RT1A]: 1000170144
Titul: Leopold I. (potvrzuje visitátorství strahovského opata Vincence Macaria Francka). V Prešpurku [Preszburg] 18. IX. 1659
Poznámka k textové části: Německy, opisy.
Rozsah textu: ff. 85r-85v
[RT1A]: 1000170145
Titul: Strahovský opat Vincenc [Macarius Franck] luckému opatu [Norbertovi Pleyerovi]. Na Strahově [Strahouiae] 7. I. 1660
Poznámka k textové části: Latinsky, opis.
Rozsah textu: ff. 116r-120v
[RT1A]: 1000170146
Titul: Strahovský opat Vincenc [Macarius Franck] místodržícím království Českého
Poznámka k textové části: Latinsky, soudobý opis s presentačním datem 30. IV. 1661 a rozhodnutím komisařů ze 27. V. 1661, aby spis sdělen opatu želivskému [Siardu Falkovi].
Rozsah textu: ff. 144r-145v
[RT1A]: 1000170147
Titul: Generál premonstrátského řádu Augustin Le Scellier opatu drkolenskému [Plagensis, = Schlägl]. V Prémontré [Praemonstrati] 16. VI. 1662
Poznámka k textové části: Latinsky, soudobý opis.
Rozsah textu: ff. 147r-147v
[RT1A]: 1000170148
Titul: Strahovský opat Vincenc [Macarius Franck] opatu želivskému [Siardu Falkovi]. Na Strahově [Strahouiae] 6. I. 1663
Poznámka k textové části: Latinsky, soudobý opis.
Rozsah textu: ff. 157r-157v
[RT1A]: 1000170149
Titul: Želivský opat Siard [Falco] strahovskému opatu [Vincenci Macariovi Franckovi]. V Želivě [Syloae] 21. V. 1664
Poznámka k textové části: Latinsky, opis.
Rozsah textu: ff. 159r-159v
[RT1A]: 1000170150
Titul: Strahovský opat Vincenc [Macarius Franck] želivskému opatu [Siardu Falkovi]. Na Strahově [Strahouiae] 18. VI. 1664
Poznámka k textové části: Latinsky, opis.
Rozsah textu: ff. 161r-162v
[RT1A]: 1000170151
Titul: Želivský opat Siard Falco [strahovskému opatovi Vincenci Macariovi Franckovi]. V Želivě [Syloae] 22. VI. 1664
Poznámka k textové části: Latinsky, opis.
Rozsah textu: ff. 171r-172v
[RT1A]: 1000170152
Titul: Strahovský opat Vincenc [Macarius Franck] želivskému opatu [Siardovi Falkovi]. Na Strahově [Strahoviae] 16. VII. 1664
Poznámka k textové části: Latinsky, opis.
Rozsah textu: ff. 270r-271v
[RT1A]: 1000170153
Titul: Generál premonstrátského řádu Augustin Le Scellier tepelskému opatu Rajmundovi [Wilfertovi] a hradišťskému opatu Tomášovi [Olšanskému]. V Prémontré [Praemonstrati] 29. I. 1665
Poznámka k textové části: Latinsky, soudobý opis.
Rozsah textu: ff. 212r-213v
[RT1A]: 1000170154
Titul: Děkan v Ledči nad Sázavou Samuel Chmelovec opatu strahovskému [Vincenci Macariovi Franckovi]. V Ledči nad Sázavou [Ledecij] 25. XI. 1667
Poznámka k textové části: Latinsky, soudobý opis.
Rozsah textu: ff. 228r-228v
[RT1A]: 1000170155
Titul: Prohlášení opata steinfeldského Jana Luckenrahta. Ve Steinfeldu [Steinfeldiae] 8. I. 1670
Poznámka k textové části: Latinsky, soudobý opis.
Rozsah textu: f. 250v
[RT1A]: 1000170156
Titul: Leopold I. místodržícím království Českého (potvrzuje volbu Jeronyma Hirnhaima opatem strahovským). Ve Vídni [Wienn] 6. II. 1670
Poznámka k textové části: Německy, soudobý opis.
Rozsah textu: ff. 249r-250r
[RT1A]: 1000170157
Titul: Steinfeldský opat Jan Luckenraht potvrzuje volbu Jeronyma Hirnhaima opatem strahovským. V Kolíně nad Rýnem [Coloniae] 9. II. 1670
Poznámka k textové části: Latinsky, soudobý opis.
Rozsah textu: ff. 251r-251v
[RT1A]: 1000170158
Titul: Strahovský opat Jeronym Hirnhaim opatu želivskému [Siardovi Falkovi]. V Praze [Pragae] 23. II. 1670
Poznámka k textové části: Latinsky, soudobý opis.
Rozsah textu: ff. 243r-244v
[RT1A]: 1000170159
Titul: Generál premonstrátského řádu Michel Colbert strahovskému opatu Jeronymu [Hirnhaimovi] (jmenuje ho visitátorem). V Prémontré [Praemonstrati] 15. IX. 1670
Poznámka k textové části: Latinsky, soudobý opis.
Rozsah textu: ff. 264r-265v
[RT1A]: 1000170160
Titul: Generál premonstrátského řádu Michel Colbert strahovskému opatu Hyacintovi Hohmanovi (jmenuje ho generálním vikářem). V Paříži [in aedibus Parisiensibus] 13. XI. 1679
Poznámka k textové části: Latinsky, soudobý opis, ověřený opatem Hyacintem Hohmanem.
Rozsah textu: ff. 272r-280v
[RT1A]: 1000170161
Titul: Controversia Super Allmutijs. 1703. V Praze [Pragae] 28. II., 16. IV., 22. IV., 1. VI. 1703
Poznámka k textové části: Latinsky, soudobé opisy sporu o užívání kanovnického odznaku.
Rozsah textu: ff. 285r-286v
[RT1A]: 1000170162
Titul: Hradišťský opat Norbert [Umlauf] a vratislavský opat od sv. Vincence František [Binder] želivskému opatu Danielovi Schindlerovi. V Hradisku u Olomouce [Gradicii] v květnu 1740
Poznámka k textové části: Latinsky, opis.
Rozsah textu: ff. 287r-287v
[RT1A]: 1000170163
Titul: Generál premonstrátského řádu Bruno Becourt strahovskému opatu [Gabrielu Václavu Kasparovi]. V Prémontré [Praemonstrati] 26. III. 1743
Poznámka k textové části: Latinsky, soudobý opis.
Datace přesná: 1596-1743
Psací látka: papír
Titulová signatura (kmen): ABE459/DK IV 17
[TITG]: ABE459/DK IV 17
[TITU]: 0
[VAZA]: 1000100771
Binding Material Code: poloplátěná
Binding - age: 1913
[VAZi]: 32,5 x 21 cm

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.