Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 221234 48729
EE E-knihy 0 0
ST Staré tlače 95024 0 08.04.2020
PR Periodiká s čísly 6741 7025 03.03.2020
KN Knihy 38203 41172 08.04.2020
MP [MP] 1440 0 06.03.2020
IN Inkunábuly (prvotlače) 1766 0 21.02.2019
PV Seriály bez zvezkov 11823 9 04.03.2020
AK Príväzky 0 0
KV Knihy bez zvezkov 61835 0 08.04.2020
AN Články 690 0 28.06.2018
ZK Zvukové knihy 0 0
SE Separáty 496 523 12.03.2020
SH Stolné hry 0 0
AV Audiovizuálne médiá 0 0
AVBS [AVBS] 1 0 14.03.2018
SK Skladby 0 0
RK Rukopisy 3215 0 02.04.2020
PM Pracovné materiály 0 0