Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Šolle, Miloš, 1916-2004


Citace: PNP-LA
Citace: Archeologické rozhledy, č.1, 2005
Citace: Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů...
Narozen 11.12.1916 v Praze, zemřel 14.11.2004 tamtéž. PhDr. CSc., odborník na středověkou slovanskou archeologii, práce z oboru.