Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Antelami, Benedetto, asi 1150-asi 1230