Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Hrdlička, Ladislav, 1937-2011


Citace: PNP-LA
Citace: Klápště, J.: Rozloučení s Ladislavem Hrdličkou. - Archaeologica historica, 36, 2001, č. 2, s. 625-626
Narozen 4. 4. 1937 v Sabinově na východním Slovensku, zemřel 30. 4. 2011 v Praze. Archeolog zaměřený na středověkou Prahu, práce z oboru.