Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Hus, Jan, asi 1371-1415

Vazby: Jan, z Husince, asi 1371-1415
Vazby: M. J. H., asi 1371-1415
Vazby: Mistr Jan Hus, asi 1371-1415
Vazby: Constantius, Paulus, asi 1371-1415
Vazby: Huss, Jan, asi 1371-1415
Vazby: Johannes, Husius, asi 1371-1415
Vazby: Johannes, de Hussenytz, asi 1371-1415
Vazby: Hus, Ioannes, asi 1371-1415
Vazby: Johannes, Bohemus, asi 1371-1415
Vazby: Hussius, Johannes, asi 1371-1415
Vazby: Huss, Johannes, asi 1371-1415

Citace: MZK(OPAC)
Citace: PNP-LA
Citace: Hus, Jan: O církvi. Překlad František Mrázek Dobiáš a Amedeo Molnár. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1965.
Citace: Biografický slovník českých zemí: heslář. Praha: Historický ústav AV ČR, 1997-
Citace: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 29. 11. 2016
Citace: DNB, cit. 29. 11. 2016
Narozen asi 1371 v Husinci u Prachatic, zemřel 6. 7. 1415 v Kostnici (Německo). Profesor a rektor pražské univerzity, teolog, kazatel, hlavní představitel české reformace, jazykovědec, autor traktátů, polemik, listů a duchovních písní.