Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Kromer, Marcin, 1512-1589

Väzby: Cromer, Martin von, 1512-1589
Väzby: Cromerus, Martinus, 1512-1589
Väzby: Chromer, Martinus, 1512-1589

Citácia: Jeho: De origine et rebus gestis Polonorum libri XXX
Citácia: BNPL
Citácia: DNB
Citácia: Ottův slovník naučný
Citácia: BUW
Polský spisovatel a diplomat. Biskup varminský.