Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Štofaník, Jakub


Citácia: Štofaník, Jakub: Krompašská vzbura a schopnosť katolíkov odpovedať na výzvy meniacej sa spoločnosti. In: Studia historica Brunensia. Roč. 61, 2014, č. 2, s. [179]-191
Citácia: www(Masarykův ústav a Archiv AV ČR), cit. 31. 5. 2016
Slovenský historik a etnolog, zaměřený na sociální, kulturní a církevní dějiny. Působí v Česku.