Skip to main content

Autorität Detail

Kopf: Jemelka, Martin, 1979-


Citation: Člověk v Ostravě v XIX. století
Citation: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 3. 5. 2017
Narozen 12. 8. 1979 v Ostravě. PhDr., Ph.D., historik. Zaměřuje se na sociální dějiny 19. a 20. století, dějiny dělnictva a každodennosti, historickou demografii, regionální a kulturní dějiny a náboženské dějiny.