Skip to main content

Autorität Detail

Kopf: Doktorová, Jana, 1991-


Citation: Doktorová, Jana: Malostranský graduál a jeho donátoři, 2020
Narozena 1991. Absolventka magisterského studijního programu Dějiny umění.