Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Pešín, Cyprián, činný 16. století-17. století

Vazby: Pešín, Cypryán, činný 16. století-17. století
Vazby: Pessinius, Cyprián, činný 16. století-17. století
Vazby: Pessinus, Cyprián, činný 16. století-17. století
Vazby: Pessýn, Cyprián, činný 16. století-17. století
Vazby: Pessius, Cypryán, činný 16. století-17. století
Vazby: Passinius, Cypryán, činný 16. století-17. století
Vazby: Pessjn, Cypryán, činný 16. století-17. století
Vazby: Pessýn, Cypryán, činný 16. století-17. století
Vazby: Žatecký, Cypryán, činný 16. století-17. století
Vazby: Ziatecký, Cypryán, činný 16. století-17. století
Vazby: Zatecenus, Cypryán, činný 16. století-17. století

Citace: Kázanj O Wdowách Včiněné na Horách Kuttnách v Náměti w Neděli XVI. po Swaté Trogicy [=27. září ]. Od Kněze Cypriána Pessýna Žatecského Kazatele Sľowa Božjho na týchž Horách Kuttnách. Wytisstěné w Starém Městě Pražském w Jmpressy Kněze Giřjho Hanusse L.[anškrounského] Létha M. DC. XII [=1612].
Citace: Hejnic, Josef - Martínek, Jan: Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě. sv. 4, N-Ř, 1973
Citace: Pumprla, Václav: Knihopisný slovník českých, slovenských a cizích autorů 16.-18. století, 2010
Narozen v Žatci (Česko), zemřel v Jelení Hoře (Polsko). Utrakvistický kněz, propagátor kalvinismu a pobělohorský emigrant. Autor náboženské literatury.